ทดสอบ test test ......................

SIAM EXCHANGE AUTHORIZED MONEY CHANGER / สยามเอ็กซเชน แลกเงินตราต่างประเทศ

TEL / โทรศัพท์ :

• 02 612-5350-1

• 02 215-3421-2

• 02 216-4782-3

• 02 612-5115

Office Hour / เปิดทำการ :

• Mon - Fri / จันทร์ - ศุกร์

09.30 – 18.30

• Sat / เสาร์

09.30 – 15.30

• (Close on Sunday / ปิดทำการวันอาทิตย์)

Email / อีเมลล์ : siamexchange@hotmail.com

Address : 422/3 Pathumwan Intersection, Wangmai, Payathai Rd., BKK 10330

ที่อยู่ : 422/3 สี่แยกปทุมวัน ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

 
DATE : 09-JAN-2010 UPDATE : # 2 13:36:47
 
Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน Currency Buying Rate ราคาซื้อ Selling Rate ราคาขาย
AUD   Australia 29.41625 29.845
CHF   Switzerland 31.39875 31.86375
EUR   Euro Zone 46.2725 46.77
GBP   United Kingdom 53.21625 53.83875
HKD   Hong Kong 4.23375 4.27625
SGD   Singapore 23.35 23.695
JPY   Japan (:100) .36585 .3718
USD   USD : 1 32.96 33.16

ALL RATES ARE SUBJECTED TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE /อัตราแลกเปลี่ยนที่เห็นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า OTHER CURRENCIES WILL BE QUOTED UPON REQUEST, PLEASE CALL : 02 216-4782-3, 02 215-3421-2, 02 612-5350-1

หมายเหตุ / Remark

All rates are subject to change without prior notice / อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า

Other currencies will be quoted upon request. Please call (Telephone number) / กรุณาติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์) เพื่อสอบ ถามอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลอื่นๆ

 

Copyright © 2010. SIAM EXCHANGE All rights reserved.